Regulamin

Regulamin sklepu internetowego RAW wear


§ 1
Informacje ogólne
Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, działającego pod adresem www.raw-wear.pl  prowadzonego przez Raw Concepts Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, ul. Ks.Trojdena 5a/2, 02-109 Warszawa, zarejestrowany przez XII wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego sądu rejonowego dla m. st. Warszawy, pod nr KRS 0000672670, REGON 367006107, NIP 7010680939, kapitał zakładowy: 5000,00 PLN („Sprzedawca”).
Do kontaktów z Klientami Sklepu udostępniamy: e-mail: shop@raw-wear.com
§ 2
Ceny towarów i płatność
Wszystkie ceny towarów podawane są w PLN i są cenami brutto, zawierającymi już podatek VAT. 

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
a) natychmiastowa płatność przelewem lub kartą kredytową za pośrednictwem serwisu Blue Media S.A.

Akceptowane karty płatnicze:

* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

* W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

* Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji wynosi 2 - 3 dni robocze. 

* Klient dokonuje zakupu Produktu według cen obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia.

* Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Zastrzeżenie to nie dotyczy Zamówień już realizowanych.

b) natychmiastowa płatność kartą kredytową za pośrednictwem serwisu PayPal.
§ 3
Dostawa
       1. Zamówienia są nadawane w ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia od zaksięgowania wpłaty
Termin spełnienia świadczenia to czas nadania + czas dostawy.
Czas dostawy na terenie Polski – do 2 dni roboczych od nadania (kurier DHL, Poczta Polska).
Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Konsumentom rzeczy bez wad.
W stosunku do Klientów niebędących konsumentami, Sprzedawca nie odpowiada za ew. opóźnienia dostawy.
§ 4
Prawo do odstąpienia
Klient będący Konsumentem (osobą fizyczną dokonującą zakupu niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia Dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zamieszczony jest przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą.
Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie produktu oraz kosztom dostawy. Pieniądze zostaną zwrócone najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na numer konta wskazany przez Klienta. Sklep zastrzega prawo wstrzymania zwrotu płatności do czasu otrzymania zwrotu rzeczy lub „dowodu jej odesłania”. Sklep nie pokrywa kosztów zwrotu towaru przez Klienta.
Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym.

Aby zwrócić produkt należy:
1. Wydrukować, wypełnić i podpisać formularz zwrotu i załączyć go do paczki.
2. Skompletować zwracany produkt i bezpiecznie go zapakować.
3. Dostarczyć na swój koszt zwracany produkt wraz z wypełnionym oświadczeniem na adres:
Magazyn RAW wear
Ul. Zajęcza 13/48
00-351 Warszawa

Zwrotu można dokonać przykładowo: 
za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub kuriera przez przesłanie Towaru na adres Sprzedawcy. Jeżeli Klient będący Konsumentem dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.  Sprzedawca, w przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy, niezwłocznie poświadcza na piśmie zwrot świadczenia.

Tutaj znajdziesz FORMULARZ ZWROTU

§ 5 

Reklamacje
Reklamacje mogą być składane na adres poczty elektronicznej shop@raw-wear.com
W przypadku reklamacji złożonej przez Klienta będącego konsumentem, Sprzedawca rozpatrzy ją w ciągu 14 dni. 
W przypadku reklamacji złożonej przez Klienta niebędącego konsumentem, termin ten może zostać przedłużony.
Zgłaszający reklamację może też dochodzić swych praw na zasadach ogólnych, korzystając z sądowych metod dochodzenia roszczeń, a w przypadku zgody obu stron – również z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ istnieje platforma ODR - internetowego rozstrzygania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami.

§ 6
Dane osobowe
Administratorem danych osobowych jest Raw Concepts Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, ul. Ks.Trojdena 5a/2
Dane podawane są dobrowolnie, ale ich niepodanie uniemożliwi realizację zamówienia.
Podane dane będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu realizacji zamówienia, a dodatkowo jedynie w celach podatkowo-księgowych, dowodowych oraz prowadzenia wewnętrznych statystyk.
Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, chyba że będzie to niezbędne do realizacji zamówienia.
Jeżeli klient wyrazi osobną zgodę na otrzymywanie newslettera albo osobno zapisze się na newsletter podając swój mail wyłącznie w tym celu, wówczas dane takich osób będą wykorzystywane do wysyłania im zamówionego newslettera.
Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w zakładce Polityka Prywatności.

§ 7
Postanowienia końcowe
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 08.06.2018r. i ma zastosowanie wobec umów zawieranych od tej daty.
W stosunku do Klientów, którzy nie są konsumentami, sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl